תובנה מאוחרת – קונפליקט אידאולוגי ורב-תרבותי בסרט חתונה מאוחרת