top of page

אודות

פרופסור ענר פרמינגר הוא יוצר קולנוע עצמאי, מרצה וחוקר אקדמי. מביים, מפיק וכותב מאז 1986.

מינוי אקדמי: פרופסור חבר בחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית, ירושלים ובחוג לקולנוע במכללה האקדמית ספיר, שדרות.
מלמד בימוי, משחק, תולדות הקולנוע וקולנוע עיוני.
ב-2012-2011 היה ראש המחלקה לאמנויות הקול והמסך במכללת ספיר, וב-2014-2012 ראש מסלול קולנוע במכללת ספיר.


מחבר הספרים: מסך קסם, כרונולוגיה של קולנוע ותחביר, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1995; פרנסואה טריפו – האיש שאהב סרטים, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל אביב ומכללת ספיר, 2006; בין מסע אלונקות למגש הכסף -  בין קולנוע לאתיקה, רסלינג, הסדרה לקולנוע, בסיוע קרן הקולנוע הישראלי, מיסודו של משרד התרבות והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע, 2017;
 François Truffaut: Cinema as an act of love – An intertextual approach, ContentoNow & Sapir Academic College Publication, 2015.


בין סרטיו (עלילתיים): החיים בינתייםהגרעין הקשהגולם במעגלשמשה קדמית.  (תיעודיים) רק בעין אחת, פדיון האב, מגרש הרוסיםבדרך לבית של אבא.

העמוד של ענר באתר מכללת ספיר (בית הספר לאמנויות הקול והמסך)

העמוד של ענר בויקיפדיה

aner-preminger.jpg
truffaut_english_970_320.jpg

פרנסואה טריפו - האיש שאהב סרטים

on-my-way-to-father-land_970_320.jpg

בדרך לבית של אבא

moscobia_970_320.jpg

מגרש הרוסים

last_resort_english_970_320.jpg

הגרעין הקשה

one_eye_open_english-1_970_320.jpg

רק בעין אחת

enchanted_screen_english_970_320.jpg

מסך קסם

blind_mans_bluff_english_970_320.jpg

גולם במעגל

front-window-3.jpg

שמשה קדמית

present-contiuous-poster.jpg

החיים בינתיים

BookFrontCover.jpg

בין מסע אלונקות למגש הכסף

bottom of page